შენობის ავტომატიზირებული მართვის სისტემა (BMS)

Сообщить другим

მისამართი

+ 99532 2432724

ორშაბათი -პარასკევი: 10am - 6pm

 

დაგვიკავშირდით

+ 99532 2432724

ორშაბათი -პარასკევი: 10am - 6pm

 

მიმოხილვა

აღმოაჩინეთ კომფორტის უნიკალური კონცეფცია

ინტელექტუალური გადაწყვეტილებები ავტომატიზირებული სისტემებისათვის

ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების ფონზე, შენობის ავტომატიზაციის სახეობას მნიშვნელობა არა აქვს. ის რაც დღეს აირს ტექნოლოგიების ბოლო სიტყვა, შესაძლებელია ხვალ  შეიცვალოს სრულიად ახალი სტნდარტით. ამის გარდა არსებობს უამრავი ტიპის ლოკალურად დაკეტილი სისტემები. შენობის მართვის ავტომატიაზაციაში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა და სხვა საკომუნიკაციო სტანდარტი. 

კომფორტის კონცეფცია

იმისათვის, რომ მოხდეს ავტომატიზირებულ სისტემსათან  მიერთება არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, კომპანია  WILO გთავაზობთ ინტერფეისულ მოდულებს სატუმბო დანადგარების თითქმის ყველა ტიპისათვის. ამ მოდეულების მეშვეობით შესაძლებელია ტუმბოების მიერთება უშუალოდ ობიექტზე არსებულ სისტემსათან. ასევე აღსანიშნავია, რომ მონტაჟისა და სისტემის განახლებისას ინვესტიცია დაცულია, რადგანაც საკომუნიკაციო სისტემის შეცვლისათვის საკმარისია გამოიცვალოს მხოლოდ  IF მოდული, რაც ძალზედ მარტივია და არ საჭიროებს დიდ თანხას.

 სარგებელი ორმაგი ტუმბოების მართვისას

Wilo-ს სატუმბო დანადგერების უამარავი სერია საცირკულაციო სისტემებში გამოიყენება, მათი უმეტესობა მომზადებულია ან სერიულად  აღჭურვილია ორმაგი ტუმბოების ექსპლუატაციისათვის.  ორმაგი ტუმბოების მართვა საშუალებას იძლევა არა მარტო მოხდეს დანადგარებს შორის გადართვა ან დამატებითი ტუმბოს ჩართვა პიკური დატვირთის დროს,  არამედ ზოგ შემთხვევაში იძლევა დენის ხაჯჟვის საკმაოდ დიდ ეკონომიასაც.  ორმაგი ტუმბოების ექსპლუატაცია არ არის დაკავშირებული რაიმე სირთულეებთან - მათი გამოყენება უსაფრთხოა და უაღრესად მარტივი.

 

 

ტუმბოების ავტომატიზაცია და კომპლექსური ამოცანებისათვის სასურველი პარამეტრების მართვა

სატუმბო სისტემებისა და კომპლექსური ამოცანებისათვის wilo  შესაბამის კონცეფციას გთავაზობთ. ყველა კომპონენტები მომზადებულია ავტომატიზირებულ სისტემსთან ინტეგრაციისათვის.

 

 

Сообщить другим

WILO GEORGIA

T + 99532 2432724

F + 99532 2432724

მიმოხილვა

Pioneering for You