წყალმომარაგება

Сообщить другим

წყალმომარაგება და წნევბის შემქმნელი დანადგარები

წყლის საიემედო მომზადება გეოდეზიურად მაღალ სიმაღლეზე არსებულ წერტილებში. მუდმივად ცვალებადი წყლის მოხმარება სხვადასხვა შენობა-ნეგებობებში, როგორიცაა სკოლები, საავადმყოფოები თუ სასტუმროები  ადაპტირებულ სისტემებს ითხოვს, რომლებიც აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდნენს ინდივიდუალურ მოთხოვნებს. ვილოს წნევუს შემქმნელი დანადგარები, წყლის საიმედო მომზადებას უზრუნველყოფს 

 

წყლის მიწოდება ბოლო სართულამდე

სრული კომფორტი ინტელექტუალური სისტემების მესვეობით:

იმ სემთხვევაში, როდესაც მინიმალური წნევა რომელსაც უზრუნველყოფს მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელი არაა საკმარისი, ოპტიმალური წნევის შესაქმნელად საჭიროა წნევის ამწევი სადგური, რომელის პარამეტრები მორგებული იქნება კონკრეტულ დავალბაზე. 

წყლის ოპტიმალური წნევისათვის განკუთვნილი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები კომპანია ვილოსაგან.

განვითარებად მიკრორაიონებში შესაძლოა წყლის არსებული წნევა აღარ იყოს საკმარისი იმისათვის რომ ზედა სართულები სრულად დაკმაყოფილდეს წყლით. ამიტომ ამ მიზნისათვის საჭიროა წნევის შემქმნელი სადგურის გამოყენება. კომპანია ვილო გთავაზობთ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს რომელიც კონკრეტულ პროექტზე იქნება მორგებული.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 10 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rр 1" - Rp 2"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц, или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50 Гц; 220 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Тип

Установка для водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом со встроенным частотным преобразователем и регулятором Vario VR для моторов мощностью от 7,5 кВт

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода DN 100
 • Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны DN 100
 • Класс защиты IP  54 (прибор управления VR)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
Wilo-Drain LP
Drain LP

Тип

Самовсасывающий дренажный насос для загрязненной воды со стандартным электродвигателем для установки в непогруженном состоянии

Применение

Перекачивание загрязненной воды из

 • прудов
 • для полива/орошения зеленых насаждений и садовых участков
 • мобильное использование для отвода воды

Особенности/преимущества продукта

Перекачивание следующих сред:

 • загрязненная вода;
 • Техническая вода

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты: IP 44
 • Температура перекачиваемой среды: 3 ‐ 35 °C
 • Свободный проход: 5 мм
 • Подключение: Rp 1½
 • Макс. высота всасывания: 6 м
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Тип

Самовсасывающий дренажный насос для загрязненной воды со стандартным электродвигателем для установки в непогруженном состоянии

Применение

Перекачивание грязной воды с малыми твердыми частицами

 • из котлованов и водоемов
 • для полива/орошения зеленых насаждений и садовых участков
 • для отвода фильтрационной воды
 • мобильное использование для отвода воды

Особенности/преимущества продукта

Перекачивание следующих сред:

 • загрязненная вода;
 • Техническая вода

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Класс защиты: IP 55
 • Температура перекачиваемой среды: 3 - 80 °C
 • Свободный проход: 6 - 12 мм (в зависимости от типа)
 • Напорный патрубок: R 1½ или Rp 2 или Rp 3
 • Макс. высота всасывания: 7,5 м
Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
Economy CO-1 Helix V.../CE+

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения. С многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, включая регулятор Economy CE+.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления Rp 1 ¼" - DN 80
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1 ¼"- DN 80
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CE+)
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Economy CO-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼” - DN 100
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼” ‐ DN 100
 • Частота вращения 2800 об/мин
 • Класс защиты IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 кВт)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
Economy CO-1 MVIS.../ER

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и теплой питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и теплой питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 6 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16  бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼ - Rp 1½
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼
 • Частота вращения 2800 об/мин
 • Класс защиты IP 41
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
Economy CO/T-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с разделением системы и нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼”
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1¼”
 • Частота вращения 2900 об/мин
 • Класс защиты IP 41
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-Economy MHI
Economy MHI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети: 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 265 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE2
  Подобный двигатель также: 3~220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 380 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE1
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½
Wilo-Economy MHIE
Economy MHIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +110 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Излучение помех соответствует EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-EMHIL
EMHIL

Тип

Нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C
 • Мин. температура перекачиваемой жидкости: 0 °C
 • Макс. температура окружающей среды: 50 °C
 • Подключение к сети: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с электронно-коммутируемым электродвигателем, вертикального исполнения из нержавеющей стали, с интегрированным высокоэффективным приводом и линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 460 В +/-10%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 для агрессивных сред (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
 • Доступные модели:

  • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix FIRST V
Helix FIRST V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц (60 Гц до 11кВт по запросу)
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей: От -20 до 120 °C
 • Макс. рабочее давление: 16 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C
 • Фланцы круглой формы по ISO 2531 и ISO 7005
Wilo-Helix V
Helix V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix V 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix V 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix V22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Тип

Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 440 В +/-6%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix VE 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix VE22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-HiPeri
HiPeri

Тип

Нормальновсасывающий вихревой насос

Применение

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 • температура окружающей среды 40 °C
 • Макс. рабочее давление: 6,5 бара
 • Непрерывный или периодический режим работы
 • Макс. число пусков в час: 20
 • Высота всасывания: до 8 м
 • Класс нагревостойкости: 155 (F)
 • Класс защиты: IPX4
 • Уровень шума: LpA < 70 дБА
Wilo-Jet FWJ
Jet FWJ

Тип

Самовсасывающие установки для водоснабжения (в исполнении SmartHome для управления насосом через смартфон)

Применение

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet HWJ
Jet HWJ

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения 1,5 бар
 • Возможность настройки давления при выключении
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны Rp 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet WJ
Jet WJ

Тип

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Особенности/преимущества продукта

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 2 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
 • Макс. рабочее давление 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон G 1
Wilo-MultiCargo FMC
MultiCargo FMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1
Wilo-MultiCargo HMC
MultiCargo HMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 4 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1–5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiCargo MC
MultiCargo MC

Тип

Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 4 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 8 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress FMP
MultiPress FMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1 при FMP3..; Rp 1¼ при FMP6..
Wilo-MultiPress HMP
MultiPress HMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1-5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress MP
MultiPress MP

Тип

Нормальновсасывающие многосекционные центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения с напорной стороны Rp 1
 • Подключения на стороне всасывания Rp 1 при MP3..; Rp 1¼ при MP6..
Wilo-Multivert MVI
Multivert MVI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Электроподключение:

  • 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  • 3~230 В  (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В  (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт,
   400 В  (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В  (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В  (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт

 • Температура среды: от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Фланцевые соединения:

  • MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  • MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)

 • MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic
 • MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIE
Multivert MVIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Создаваемые помехи соответственно EN 61000-6-3
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIL
Multivert MVIL

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +90 °C
 • Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
 • Макс. входное давление 6 бар или макс. 10 бар в зависимости от типа
 • Класс защиты IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа – Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIS
Multivert MVIS

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором

Применение

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (∆), 220 В (±10 %), 60 Гц (∆), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Multivert MVISE
Multivert MVISE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Тип

Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 2"
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
 • Класс защиты: IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Sub TWI 4-..-B
Sub TWI 4-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,1 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 350 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип

Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей

Применение

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 68
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип

5" погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый

Применение

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 68
 • Подключение с напорной стороны Rp 1¼
 • Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼
Wilo-Zeox-FIRST
Zeox-FIRST

Тип

Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос

Применение

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Особенности/преимущества продукта

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 • Макс. допустимое входное давление: 6 бар для вертикального исполнения, 16 бар для горизонтального исполнения
 • Макс. диапазон температуры перекачиваемых сред от -5 °C до +90 °C
 • Макс. температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 27 бар для вертикального исполнения, 55 бар для горизонтального исполнения DN 80 и 50 бар для горизонтального исполнения DN 100
 • Класс защиты: IP 55
 • Подключения с напорной и всасывающей стороны: DN 80 и DN 100 для вертикального исполнения, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 для горизонтального исполнения

საიმედო წყალმომარაგება.

წყლის მოხმარების ცვალებადობა სხვა და სხვა დანიშნულების შენობა ნაგებობებში ითხოვს წყალმომარაგების ოპტიმალურ სისტემას, რომელიც ინდივიდუალურ მოთხვონებს დააკმაყოფილებს. სადგურის წრმადობა პირდაპირ დამოკიდებულია წყლის მოხმარებაზე, ამრიგად სადგური აწვდის წყალს იმ რაოდენობით რამდენიც არის საჭირო კონკრეტულ მომენტში. სადგურის მუშოაბის აღნიშნული პრინციპი ელექტროენერგიის დაზოგვის გარანტია.

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, включая контроллер Comfort CC (предлягается с частотным преобразователем и без него)

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe
Comfort COR Helix VE.../CCe

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Comfort Controller CCe

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 125
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 125
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 1/мин
 • Класс защиты: IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR
Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми электродвигателями с мокрым ротором

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - R 3"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2" - R 3"
 • Диапазон частоты вращения 1100 - 2750 об/мин
 • Класс защиты IP 44
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • охлаждающая вода;
  • питьевая и техническая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE
Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения Rp 1¼ ‐ Rp 1½
 • Класс защиты IP 44
Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR
Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включаемыми, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми электродвигателями

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - DN 250
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"- DN 250
 • Диапазон частоты вращения 1200 - 3770 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • охлаждающая вода;
  • питьевая и техническая вода;
  • вода для пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу - следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!).

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения электродвигателя и переменным регулятором VR

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - DN 250
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"- DN 250
 • Диапазон частоты вращения 1200 - 3770 об/мин
 • Класс защиты IP  54 (прибор управления VR)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • охлаждающая вода;
  • питьевая и техническая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 10 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rр 1" - Rp 2"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц, или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50 Гц; 220 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Тип

Установка для водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом со встроенным частотным преобразователем и регулятором Vario VR для моторов мощностью от 7,5 кВт

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода DN 100
 • Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны DN 100
 • Класс защиты IP  54 (прибор управления VR)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
Economy CO-1 Helix V.../CE+

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения. С многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, включая регулятор Economy CE+.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления Rp 1 ¼" - DN 80
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1 ¼"- DN 80
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CE+)
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Economy CO-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼” - DN 100
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼” ‐ DN 100
 • Частота вращения 2800 об/мин
 • Класс защиты IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 кВт)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER
Economy CO-1 MVIS.../ER

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и теплой питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и теплой питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 6 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16  бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼ - Rp 1½
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼
 • Частота вращения 2800 об/мин
 • Класс защиты IP 41
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO-MHI.../ER
Economy CO-MHI.../ER

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение

 • для автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • для автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода Rp 1¼ - DN 100
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼ - DN 100
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 41/IP 54 опция
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • Охлаждающая вода
  • Питьевая и техническая вода
  • Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу - следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!)

  Указание по перекачиваемым средам: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
Economy CO/T-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с разделением системы и нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼”
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1¼”
 • Частота вращения 2900 об/мин
 • Класс защиты IP 41
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-Economy MHI
Economy MHI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети: 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 265 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE2
  Подобный двигатель также: 3~220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 380 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE1
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½
Wilo-Economy MHIE
Economy MHIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +110 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Излучение помех соответствует EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с электронно-коммутируемым электродвигателем, вертикального исполнения из нержавеющей стали, с интегрированным высокоэффективным приводом и линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 460 В +/-10%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 для агрессивных сред (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
 • Доступные модели:

  • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix FIRST V
Helix FIRST V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц (60 Гц до 11кВт по запросу)
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей: От -20 до 120 °C
 • Макс. рабочее давление: 16 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C
 • Фланцы круглой формы по ISO 2531 и ISO 7005
Wilo-Helix V
Helix V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix V 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix V 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix V22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Тип

Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 440 В +/-6%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix VE 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix VE22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Multivert MVI
Multivert MVI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Электроподключение:

  • 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  • 3~230 В  (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В  (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт,
   400 В  (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В  (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В  (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт

 • Температура среды: от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Фланцевые соединения:

  • MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  • MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)

 • MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic
 • MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIE
Multivert MVIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Создаваемые помехи соответственно EN 61000-6-3
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIL
Multivert MVIL

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +90 °C
 • Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
 • Макс. входное давление 6 бар или макс. 10 бар в зависимости от типа
 • Класс защиты IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа – Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIS
Multivert MVIS

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором

Применение

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (∆), 220 В (±10 %), 60 Гц (∆), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Multivert MVISE
Multivert MVISE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, вкл. контроллер Smart SC (предлягается с частотным преобразователем FC и без него)

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления SC)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Тип

Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 2"
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
 • Класс защиты: IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
SiBoost Smart Helix EXCEL

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, где каждый насос оснащен встроенным высокоэффективным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и электронно-коммутируемым двигателем, включая Smart Controller SCe. Для обеспечения безопасной и надежной установки арматура и датчики защищены

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1½" - DN 200
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
 • Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью двигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые жидкости (другие среды по запросу):

  • Питьевая и подогретая питьевая вода
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart Helix VE
SiBoost Smart Helix VE

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Smart Controller SCe

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 1/мин
 • Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-Sub TWI 6-..-B
Sub TWI 6-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 6" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе:

  • Герметично залитые моторы: 0,08 - 0,16 м/с
  • Моторы с возможностью перемотки (SD-R): 0,1‐0,5 м/с (в зависимости от типа)

 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения:

  • Герметично залитые моторы: 350 м
  • Моторы с возможностью перемотки: 100 м

 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 2½ ‐ Rp 3
Wilo-Zeox-FIRST
Zeox-FIRST

Тип

Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос

Применение

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Особенности/преимущества продукта

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 • Макс. допустимое входное давление: 6 бар для вертикального исполнения, 16 бар для горизонтального исполнения
 • Макс. диапазон температуры перекачиваемых сред от -5 °C до +90 °C
 • Макс. температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 27 бар для вертикального исполнения, 55 бар для горизонтального исполнения DN 80 и 50 бар для горизонтального исполнения DN 100
 • Класс защиты: IP 55
 • Подключения с напорной и всасывающей стороны: DN 80 и DN 100 для вертикального исполнения, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 для горизонтального исполнения
Wilo-Польдерные насосы EMU
Польдерные насосы EMU

Тип

Многоступенчатый погружной насос в качестве польдерного насоса для вертикальной установки

Применение

 • Питьевая и хозяйственная вода из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Понижение уровня воды
 • Применение в промышленности
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Особенности/преимущества продукта

 • Питьевая и хозяйственная вода из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Понижение уровня воды
 • Применение в промышленности
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц; возможны другие варианты
 • Температура перекачиваемой среды: 20 °C, более высокая температура по запросу
 • Минимальная скорость потока на кожухе: не требуется
 • Макс. содержание песка: 35 г/м3
 • Макс. количество пусков: 10/ч
 • Класс защиты: IP 68
 • Диапазон регулировки частотного преобразователя:<list type = "bulleted">
 • 2-полюсный: 25-50 Гц
 • 4-полюсный: 30-50 Гц

Wilo-Drain LP
Drain LP

Тип

Самовсасывающий дренажный насос для загрязненной воды со стандартным электродвигателем для установки в непогруженном состоянии

Применение

Перекачивание загрязненной воды из

 • прудов
 • для полива/орошения зеленых насаждений и садовых участков
 • мобильное использование для отвода воды

Особенности/преимущества продукта

Перекачивание следующих сред:

 • загрязненная вода;
 • Техническая вода

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты: IP 44
 • Температура перекачиваемой среды: 3 ‐ 35 °C
 • Свободный проход: 5 мм
 • Подключение: Rp 1½
 • Макс. высота всасывания: 6 м
Wilo-Drain LPC
Drain LPC

Тип

Самовсасывающий дренажный насос для загрязненной воды со стандартным электродвигателем для установки в непогруженном состоянии

Применение

Перекачивание грязной воды с малыми твердыми частицами

 • из котлованов и водоемов
 • для полива/орошения зеленых насаждений и садовых участков
 • для отвода фильтрационной воды
 • мобильное использование для отвода воды

Особенности/преимущества продукта

Перекачивание следующих сред:

 • загрязненная вода;
 • Техническая вода

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Класс защиты: IP 55
 • Температура перекачиваемой среды: 3 - 80 °C
 • Свободный проход: 6 - 12 мм (в зависимости от типа)
 • Напорный патрубок: R 1½ или Rp 2 или Rp 3
 • Макс. высота всасывания: 7,5 м
Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-Economy MHI
Economy MHI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети: 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 265 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE2
  Подобный двигатель также: 3~220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 380 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE1
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½
Wilo-Economy MHIE
Economy MHIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +110 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Излучение помех соответствует EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с электронно-коммутируемым электродвигателем, вертикального исполнения из нержавеющей стали, с интегрированным высокоэффективным приводом и линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 460 В +/-10%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 для агрессивных сред (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
 • Доступные модели:

  • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix FIRST V
Helix FIRST V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц (60 Гц до 11кВт по запросу)
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей: От -20 до 120 °C
 • Макс. рабочее давление: 16 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C
 • Фланцы круглой формы по ISO 2531 и ISO 7005
Wilo-Helix V
Helix V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix V 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix V 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix V22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Тип

Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 440 В +/-6%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix VE 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix VE22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Multivert MVI
Multivert MVI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Электроподключение:

  • 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  • 3~230 В  (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В  (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт,
   400 В  (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В  (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В  (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт

 • Температура среды: от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Фланцевые соединения:

  • MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  • MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)

 • MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic
 • MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIE
Multivert MVIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Создаваемые помехи соответственно EN 61000-6-3
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIL
Multivert MVIL

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +90 °C
 • Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
 • Макс. входное давление 6 бар или макс. 10 бар в зависимости от типа
 • Класс защиты IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа – Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIS
Multivert MVIS

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором

Применение

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (∆), 220 В (±10 %), 60 Гц (∆), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Multivert MVISE
Multivert MVISE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Sub TWI 4-..-B
Sub TWI 4-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,1 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 350 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип

Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей

Применение

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 68
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип

5" погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый

Применение

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 68
 • Подключение с напорной стороны Rp 1¼
 • Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼
Wilo-Sub TWI 6-..-B
Sub TWI 6-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 6" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе:

  • Герметично залитые моторы: 0,08 - 0,16 м/с
  • Моторы с возможностью перемотки (SD-R): 0,1‐0,5 м/с (в зависимости от типа)

 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения:

  • Герметично залитые моторы: 350 м
  • Моторы с возможностью перемотки: 100 м

 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 2½ ‐ Rp 3
Wilo-Zeox-FIRST
Zeox-FIRST

Тип

Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос

Применение

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Особенности/преимущества продукта

 • Ирригация/сельское хозяйство
 • Водоснабжение /повышение давления
 • Подача воды для пожаротушения
 • Отопление, кондиционирование, охлаждение

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 • Макс. допустимое входное давление: 6 бар для вертикального исполнения, 16 бар для горизонтального исполнения
 • Макс. диапазон температуры перекачиваемых сред от -5 °C до +90 °C
 • Макс. температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 27 бар для вертикального исполнения, 55 бар для горизонтального исполнения DN 80 и 50 бар для горизонтального исполнения DN 100
 • Класс защиты: IP 55
 • Подключения с напорной и всасывающей стороны: DN 80 и DN 100 для вертикального исполнения, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 для горизонтального исполнения
Wilo-Польдерные насосы EMU
Польдерные насосы EMU

Тип

Многоступенчатый погружной насос в качестве польдерного насоса для вертикальной установки

Применение

 • Питьевая и хозяйственная вода из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Понижение уровня воды
 • Применение в промышленности
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Особенности/преимущества продукта

 • Питьевая и хозяйственная вода из резервуаров или водоемов с низким уровнем воды
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Понижение уровня воды
 • Применение в промышленности
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц; возможны другие варианты
 • Температура перекачиваемой среды: 20 °C, более высокая температура по запросу
 • Минимальная скорость потока на кожухе: не требуется
 • Макс. содержание песка: 35 г/м3
 • Макс. количество пусков: 10/ч
 • Класс защиты: IP 68
 • Диапазон регулировки частотного преобразователя:<list type = "bulleted">
 • 2-полюсный: 25-50 Гц
 • 4-полюсный: 30-50 Гц

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC
Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, включая контроллер Comfort CC (предлягается с частотным преобразователем и без него)

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC
Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe
Comfort COR Helix VE.../CCe

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Comfort Controller CCe

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 125
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 125
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 1/мин
 • Класс защиты: IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR
Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включаемыми, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми электродвигателями

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - DN 250
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"- DN 250
 • Диапазон частоты вращения 1200 - 3770 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • охлаждающая вода;
  • питьевая и техническая вода;
  • вода для пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу - следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!).

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR
Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения электродвигателя и переменным регулятором VR

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - DN 250
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"- DN 250
 • Диапазон частоты вращения 1200 - 3770 об/мин
 • Класс защиты IP  54 (прибор управления VR)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • охлаждающая вода;
  • питьевая и техническая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 10 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rр 1" - Rp 2"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE
Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц, или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50 Гц; 220 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 1½"
 • Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
 • Класс защиты IP 54
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода.

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR
Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Тип

Установка для водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом со встроенным частотным преобразователем и регулятором Vario VR для моторов мощностью от 7,5 кВт

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода DN 100
 • Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны DN 100
 • Класс защиты IP  54 (прибор управления VR)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
Wilo-CronoNorm-NL
CronoNorm-NL

Тип

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос с осевым всасыванием, установленный на опорной раме.

Применение

 • Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
 • Применение в системах орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, во всех отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Особенности/преимущества продукта

 • Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
 • Применение в системах орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, во всех отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
 • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 • Класс защиты IP 55
 • Номинальные диаметры от DN 32 до DN 150
 • Макс. рабочее давление 16 бар
Wilo-CronoNorm-NLG
CronoNorm-NLG

Тип

Одноступенчатый низконапорный центробежный насос с осевым всасыванием, установленный на фундаментальной раме.

Применение

 • Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
 • Применение в системах орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, во всех отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Особенности/преимущества продукта

 • Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
 • Применение в системах орошения, в оборудовании для зданий и сооружений, во всех отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Технические характеристики

 • Допустимый диапазон температур от -20° C до +120° C
 • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
 • Вид защиты IP55
 • Номинальные диаметры от DN 150 до DN 300
 • Макс. рабочее давление 16 бар
Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+
Economy CO-1 Helix V.../CE+

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения. С многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, включая регулятор Economy CE+.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 10 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления Rp 1 ¼" - DN 80
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1 ¼"- DN 80
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления CE+)
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Economy CO-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼” - DN 100
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼” ‐ DN 100
 • Частота вращения 2800 об/мин
 • Класс защиты IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 кВт)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO-MHI.../ER
Economy CO-MHI.../ER

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение

 • для автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • для автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода Rp 1¼ - DN 100
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼ - DN 100
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 41/IP 54 опция
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • Охлаждающая вода
  • Питьевая и техническая вода
  • Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу - следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!)

  Указание по перекачиваемым средам: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER
Economy CO/T-1 MVI.../ER

Тип

Установка водоснабжения с разделением системы и нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом

Применение

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для непрямого подсоединения к общественной сети водоснабжения
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар
 • Входное давление 6 бар
 • Ступени давления переключения 6/10/16 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼”
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1¼”
 • Частота вращения 2900 об/мин
 • Класс защиты IP 41
 • Коммутационная способность P2 макс. при макс. 10 A = 4 кВт (при > 4 кВт последовательно включаемом электромеханическом блоке питания)
 • Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • чистая вода без осаждающихся веществ;
  • бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  • питьевая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Wilo-Economy MHI
Economy MHI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети: 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 265 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE2
  Подобный двигатель также: 3~220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 380 В (±10 %), 60 Гц (Y); класс энергоэффективности: IE1
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½
Wilo-Economy MHIE
Economy MHIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +110 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Излучение помех соответствует EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-EMU 10" ... 24"
EMU 10" ... 24"

Тип

Многоступенчатый 10…24” погружной насос в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и использования в водоотливном хозяйстве
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Особенности/преимущества продукта

 • для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и использования в водоотливном хозяйстве
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц, возможны другие варианты
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости (более высокая температура по запросу):

  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C

 • Минимальная скорость обтекания мотора:

  • NU 5... / NU 7... = 0,16 м/с
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 м/с
  • NU 811 = 0,5 м/с
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 м/с

 • макс. содержание песка: 35 г/м3
 • Макс. количество пусков: 10/ч
 • Макс. глубина погружения

  • NU 5…, NU 7… = 350 м
  • NU 611, NU 811 = 100 м
  • остальных моторов = 300 м

 • Класс защиты: IP 68
 • Диапазон регулировки частотного преобразователя:<list type = "bulleted">
 • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Гц
 • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-полюсн.) = 25-50 Гц
 • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-полюсн.) = 30-50 Гц

Wilo-EMU 6"
EMU 6"

Тип

Многоступенчатый 6” погружной насос в исполнении с анкерной связью для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Снабжение хозяйственной водой из скважин и цистерн
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве
 • Эксплуатация фонтанов
 • Перекачивание воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Снабжение хозяйственной водой из скважин и цистерн
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве
 • Эксплуатация фонтанов
 • Перекачивание воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Макс. температура перекачиваемой среды: 30 °C, более высокая температура по запросу
 • Минимальное течение на моторе:

  • NU 4… = 0,1 м/с
  • NU 5... = 0,16 м/с
  • NU 6… = 0,1 ‐ 0,5 м/с

 • Макс. содержание песка: 35 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения:

  • NU 4…, NU 5…= 350 м
  • NU 611 = 100 м

 • Класс защиты: IP 68
 • Диапазон регулировки частотного преобразователя: 30-50 Гц
Wilo-EMU 8"
EMU 8"

Тип

Многоступенчатый 8” погружной насос в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Особенности/преимущества продукта

 • для подачи питьевой воды и воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • Коммунальное водоснабжение
 • Полив и ирригация
 • Повышение давления
 • Перекачивание воды для промышленного использования и в водоотливном хозяйстве
 • Использование геотермической энергии
 • Использование в офшорной зоне

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц, возможны другие варианты
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости (более высокая температура по запросу):

  • NU 4... / NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 = 20 °C

 • Минимальная скорость обтекания мотора:

  • NU 4… / NU 801 = 0,1 м/с
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 м/с
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 м/с
  • NU 811 = 0,5 м/с

 • макс. содержание песка: 35 г/м3
 • Макс. количество пусков: 10 - 20/ч (в зависимости от типа)
 • Макс. глубина погружения

  • NU 4…, NU 5… NU 7… = 350 м
  • NU 611, NU 811 = 100 м
  • NU 801 = 300 м

 • Класс защиты: IP 68
 • Диапазон регулировки частотного преобразователя:<list type = "bulleted">
 • NU 4... / NU 5... / NU 7… / NU 611 / NU 811 = 30-50 Гц
 • NU 801 = 25-50 Гц

Wilo-Helix EXCEL
Helix EXCEL

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос с электронно-коммутируемым электродвигателем, вертикального исполнения из нержавеющей стали, с интегрированным высокоэффективным приводом и линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • Ирригация

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 460 В +/-10%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix EXCEL22–36 для агрессивных сред (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
 • Доступные модели:

  • Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix FIRST V
Helix FIRST V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водораспределение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц (60 Гц до 11кВт по запросу)
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей: От -20 до 120 °C
 • Макс. рабочее давление: 16 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C
 • Фланцы круглой формы по ISO 2531 и ISO 7005
Wilo-Helix V
Helix V

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • промышленных циркуляционных систем,
 • Технологическая вода
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Системы пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix V 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix V 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix V22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix V22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Helix VE
Helix VE

Тип

Электронно регулируемые, нормальновсасывающие многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы вертикального исполнения с встроенными подключениями

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Промышленные циркуляционные установки
 • Технологическая вода
 • Контуры охлаждающей воды
 • Установки пожаротушения
 • Моечные установки
 • ирригации

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

 • Подключение электричества:

  • 3~ 50 Гц: 400 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 380 В +/-10%
  • 3~ 60 Гц: 440 В +/-6%

 • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей:

  • Helix VE 2 – 16 (EPDM): От -30 до 120 °C
  • Helix VE 2 – 16 (FKM): От -15 до 90 °C
  • Helix VE22 – 52 (EPDM): От -20 до 120 °C
  • Helix VE22 – 52 для агрессивных перекачиваемых жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)

 • Макс. рабочее давление: 16/25 бар
 • Класс защиты: IP 55
 • Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по запросу)
 • Доступные модели:

  • Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Wilo-Multivert MVI
Multivert MVI

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Подача воды в котлы
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4

 • Электроподключение:

  • 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  • 3~230 В  (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В  (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт,
   400 В  (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В  (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В  (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт

 • Температура среды: от -15 до +120 °C с уплотнением из EPDM (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Фланцевые соединения:

  • MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  • MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)

 • MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic
 • MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIE
Multivert MVIE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Системы пожаротушения
 • Промышленные циркуляционные системы
 • Производственные технологии
 • Контуры циркуляции охлаждающей воды
 • Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
 • Рабочее давление макс. 16/25 бар
 • Макс. входное давление 10 бар
 • Класс защиты IP 55
 • Создаваемые помехи соответственно EN 61000-6-3
 • Помехозащищенность соответственно EN 61000-6-2
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIL
Multivert MVIL

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления
 • Применение в промышленности
 • Моечные и оросительные установки
 • Использование дождевой воды
 • Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,4
 • Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемой среды от -15 до +90 °C
 • Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
 • Макс. входное давление 6 бар или макс. 10 бар в зависимости от типа
 • Класс защиты IP 54
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа – Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
 • Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥0,1
Wilo-Multivert MVIS
Multivert MVIS

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором

Применение

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (∆), 220 В (±10 %), 60 Гц (∆), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-Multivert MVISE
Multivert MVISE

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение и повышение давления

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
 • Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
 • Рабочее давление макс. 16 бар
 • Входное давление макс. 10 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½
Wilo-SCP
SCP

Тип

Насос с аксиально разделенным корпусом насоса, монтированным на раме

Применение

 • Для перекачивания воды для систем отопления по VDI 2035, водогликолевой смеси, охлаждающей, холодной и хозяйственной воды
 • Для использования в системах коммунального водоснабжения и орошения, оборудовании для зданий и сооружений, общих отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Особенности/преимущества продукта

 • Для перекачивания воды для систем отопления по VDI 2035, водогликолевой смеси, охлаждающей, холодной и хозяйственной воды
 • Для использования в системах коммунального водоснабжения и орошения, оборудовании для зданий и сооружений, общих отраслях промышленности, на электростанциях и т. д.

Технические характеристики

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V
SiBoost Smart (FC) Helix V

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными и вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, вкл. контроллер Smart SC (предлягается с частотным преобразователем FC и без него)

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Частота вращения 2850 об/мин
 • Класс защиты IP 54 (прибор управления SC)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE
SiBoost Smart 1 Helix VE

Тип

Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1¼" - R 1½"
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 2"
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
 • Класс защиты: IP 54
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • охлаждающая вода;
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
SiBoost Smart Helix EXCEL

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, где каждый насос оснащен встроенным высокоэффективным частотным преобразователем с воздушным охлаждением и электронно-коммутируемым двигателем, включая Smart Controller SCe. Для обеспечения безопасной и надежной установки арматура и датчики защищены

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Температура окружающей среды макс. 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 1½" - DN 200
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 об/мин
 • Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью двигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
 • Допустимые перекачиваемые жидкости (другие среды по запросу):

  • Питьевая и подогретая питьевая вода
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Wilo-SiBoost Smart Helix VE
SiBoost Smart Helix VE

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 4 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Smart Controller SCe

Применение

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Особенности/преимущества продукта

 • Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
 • Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

 • Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
 • Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
 • Макс. температура окружающей среды 40 °C
 • Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
 • Входное давление 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
 • Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
 • Диапазон частоты вращения 1500-3770 1/мин
 • Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
 • Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
 • Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):

  • питьевая и подогретая питьевая вода;
  • Охлаждающая вода
  • вода для пожаротушения

  Указание по перекачиваемым средам: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)