წყალმომარაგება

Сообщить другим

წვიმის წყლის გამოყენება

ბაღების მორწყვა და მიმდებარე ტერიტორიების გაწმენდა წვიმის წყლის გამოყენებით - გონიერი, სარფიანი და ეკოლოგიურად გამართლებული გადაწყვეტილებაა

წვიმის წყლის გამოყენების სისტემა კომპანია ვილოსაგან უზრუნველყოფს წყლის ტრეანსპორტირებას უშუალოდ ობიექტის ცენტრალურ რეზერვუარში.  წვიმის წყლის რაციონარული გამოყენება - გონიერი, სარფიანი და რაც მთავარია ეკოლოგიურად გამართლებული გადაწვეტილებაა.  სპეციულურად დაპროექტებული დანადგარების მეშვეობით შესაზლებელია გადაფაროდ წყლის ყოველდღიური მოხმარების 50 პროცენტამდე, ამრიგად დაიცავთ ბუნებრივი რესურსებს და შეამცირებთ ყოველთვიური გადასახადების ხარჯს.

მომგებიანობა და ეკოლოგიურობა: გადმოდით წვიმის წყლის გამოყენებაზე

გამოიყენეთ ბუნებრივი რესურსები, რომელსაც თავად ბუნება გთავაზობთ. წვიმის წყლის გამოყენებით სესაზლებელია ბაღების მორწყვა, მიმდებარე ტერტორიების დასუფთავება. ეს სასმელი წყლის გამოყენების გონიერი და ეკოლოგიურად გამართლებული გადაწყვეტილებაა.

წვიმის წყლის დანადგარი თავისი რეზერვუარით, რომელსაც კომპანია ვილო გთავაზობთ - ბუნებრივ რესურსებს იყენებს!

დანადგარი თანაბარ და უხმო ირიგაციას უზრუნველყოფს.  ამ დანადგარით დაზოგავთ სასმელ წყალსა და თქვენს ფინანსებს.

Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-EMHIL
EMHIL

Тип

Нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C
 • Мин. температура перекачиваемой жидкости: 0 °C
 • Макс. температура окружающей среды: 50 °C
 • Подключение к сети: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц
Wilo-HiPeri
HiPeri

Тип

Нормальновсасывающий вихревой насос

Применение

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 • температура окружающей среды 40 °C
 • Макс. рабочее давление: 6,5 бара
 • Непрерывный или периодический режим работы
 • Макс. число пусков в час: 20
 • Высота всасывания: до 8 м
 • Класс нагревостойкости: 155 (F)
 • Класс защиты: IPX4
 • Уровень шума: LpA < 70 дБА
Wilo-Jet FWJ
Jet FWJ

Тип

Самовсасывающие установки для водоснабжения (в исполнении SmartHome для управления насосом через смартфон)

Применение

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet HWJ
Jet HWJ

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения 1,5 бар
 • Возможность настройки давления при выключении
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны Rp 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet WJ
Jet WJ

Тип

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Особенности/преимущества продукта

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 2 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
 • Макс. рабочее давление 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон G 1
Wilo-MultiCargo FMC
MultiCargo FMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1
Wilo-MultiCargo HMC
MultiCargo HMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 4 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1–5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiCargo MC
MultiCargo MC

Тип

Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 4 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 8 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress FMP
MultiPress FMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1 при FMP3..; Rp 1¼ при FMP6..
Wilo-MultiPress HMP
MultiPress HMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1-5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress MP
MultiPress MP

Тип

Нормальновсасывающие многосекционные центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения с напорной стороны Rp 1
 • Подключения на стороне всасывания Rp 1 при MP3..; Rp 1¼ при MP6..
Wilo-RainSystem AF 150
RainSystem AF 150

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемным резервуаром и 2-мя самовсасывающими насосами

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками в многоквартирных домах и на небольших предприятиях для экономии питьевой воды.

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками в многоквартирных домах и на небольших предприятиях для экономии питьевой воды.

Технические характеристики

 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 41
 • Подключения:

  • Напорный трубопровод/напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  • Всасывающая сторона 2 x 1/4G 1
  • Подводящие патрубки R 1 ¼
  • Подсоединение для водослива DN 100

Wilo-RainSystem AF Basic
RainSystem AF Basic

Тип

Готовая к подключению установка для использования дождевой воды

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 42
 • Подключения:

  • напорный трубопровод /напорная сторона Rp 1
  • сторона всасывания R 1/G 1
  • пополнение питьевой воды R ¾
  • соединение для перелива DN 70

Wilo-RainSystem AF Comfort
RainSystem AF Comfort

Тип

Готовая к подключению установка для использования дождевой воды

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 42
 • Подключения:

  • напорный трубопровод /напорная сторона Rp 1
  • сторона всасывания R 1/G 1
  • пополнение питьевой воды R ¾
  • соединение для перелива DN 70

Wilo-Sub TWI 4-..-B
Sub TWI 4-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,1 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 350 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип

Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей

Применение

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 68
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип

5" погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый

Применение

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 68
 • Подключение с напорной стороны Rp 1¼
 • Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 3
Sub TWU 3

Тип

Многоступенчатый погружной насос 3" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1
Wilo-Sub TWU 3 HS
Sub TWU 3 HS

Тип

Многоступенчатый погружной насос 3" с регулируемой частотой в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

Погружной насос:

 • Напряжение питания:
  HS-E…: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц (подключение к сети переменного тока через частотный преобразователь)
  HS-I…: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц (непосредственное подключение к сети переменного тока)
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1

Частотный преобразователь для исполнения «HS-E…»:

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
 • Выход: 3~230 В/макс.140 Гц/макс. 2,2 кВт
 • Температура перекачиваемой среды: 3-50 °C
 • Макс. давление: 8 бар
 • Класс защиты: IP X5
 • Подсоединение: G 1¼
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
Sub TWU 3 Plug & Pump

Тип

Установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте

Применение

Установка водоснабжения для

 • подачи воды из скважин, колодцев и цистерн,
 • для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

Установка водоснабжения для

 • подачи воды из скважин, колодцев и цистерн,
 • для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1
Wilo-Sub TWU 4
Sub TWU 4

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump
Sub TWU 4 Plug & Pump

Тип

Установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте

Применение

Установка водоснабжения для собственного водоснабжения в частном секторе

 • Подача воды для стиральных машин
 • Полив садовых участков
 • Перекачивание воды и заполнение водой
 • Водозаборные точки для хозяйственной воды

Особенности/преимущества продукта

Установка водоснабжения для собственного водоснабжения в частном секторе

 • Подача воды для стиральных машин
 • Полив садовых участков
 • Перекачивание воды и заполнение водой
 • Водозаборные точки для хозяйственной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 4-...-GT
Sub TWU 4-...-GT

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Геотермические применения
 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Геотермические применения
 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 4-QC
Sub TWU 4-QC

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2

ყველაფერუ საუკეთესო მოდის ზემოდან – ხარჯების ეკონომია უფასო წყლის მესვეობით

საირიგაციო- სარწყავი სისტემები:

იქ სადაც სასმელი წყალი ძვირია, რეკომენდირებულია გამოყენებულ იქნას წვიმის წაყლი.  ეს შესაძლებელია წვიმის წყლის კომპლექსური სისტემის გამოყენებით, რომელსაც გთავაზობთ კომპანია ვილო.

დაზოგეთ ფინანსები და ბუნებრივი რესურსები.

Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-RainSystem AF 400
RainSystem AF 400

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемными резервуарами и 2 нормальновсасывающими насосами

Применение

Система Hybrid-System для промышленного использования дождевой воды в сочетании с цистернами и баками и для экономии питьевой воды.

Особенности/преимущества продукта

Система Hybrid-System для промышленного использования дождевой воды в сочетании с цистернами и баками и для экономии питьевой воды.

Технические характеристики

 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 54
 • Подключения:

  • Напорный трубопровод/напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  • Впускная труба HT 50
  • Подсоединение для водослива DN 100

Wilo-Economy COE-2 TWI 5
Economy COE-2 TWI 5

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельными погружными насосами (подходит для монтажа за пределами воды), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая и малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, центральный прибор управления, реле давления и полную кабельную прокладку.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Особенности/преимущества продукта

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

 • Расход Qмакс.: 14 м3
 • Напор Hмакс.: 68M
 • Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
 • Макс. температура перекачиваемой среды: +40 °C
 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Номинальный диаметр для подсоединения G 2"
Wilo-EMHIL
EMHIL

Тип

Нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем

Применение

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение
 • Использование дождевой воды
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Макс. рабочее давление: 10 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C
 • Мин. температура перекачиваемой жидкости: 0 °C
 • Макс. температура окружающей среды: 50 °C
 • Подключение к сети: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц
Wilo-HiPeri
HiPeri

Тип

Нормальновсасывающий вихревой насос

Применение

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Водоснабжение/повышение давления
 • Забор сырой воды
 • Полив и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Макс. температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 • температура окружающей среды 40 °C
 • Макс. рабочее давление: 6,5 бара
 • Непрерывный или периодический режим работы
 • Макс. число пусков в час: 20
 • Высота всасывания: до 8 м
 • Класс нагревостойкости: 155 (F)
 • Класс защиты: IPX4
 • Уровень шума: LpA < 70 дБА
Wilo-Jet FWJ
Jet FWJ

Тип

Самовсасывающие установки для водоснабжения (в исполнении SmartHome для управления насосом через смартфон)

Применение

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:

 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet HWJ
Jet HWJ

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 1 бар
 • Давление включения 1,5 бар
 • Возможность настройки давления при выключении
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны Rp 1
 • Подключение на стороне всасывания G 1
Wilo-Jet WJ
Jet WJ

Тип

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Особенности/преимущества продукта

 • Перекачивание воды из колодцев
 • наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
 • В качестве аварийного насоса при затоплении

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 2 бар
 • Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
 • Макс. рабочее давление 6 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон G 1
Wilo-MultiCargo FMC
MultiCargo FMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 44
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1
Wilo-MultiCargo HMC
MultiCargo HMC

Тип

Самовсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Входное давление макс. 4 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1–5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiCargo MC
MultiCargo MC

Тип

Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 4 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 8 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress FMP
MultiPress FMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Входное давление макс. 1,5 бар
 • Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
 • Давление при выключении мин. 2,2 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение с напорной стороны R 1
 • Подключение на стороне всасывания Rp 1 при FMP3..; Rp 1¼ при FMP6..
Wilo-MultiPress HMP
MultiPress HMP

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Диапазон настройки манометрического выключателя 1-5 бар
 • Класс защиты IP 54
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-MultiPress MP
MultiPress MP

Тип

Нормальновсасывающие многосекционные центробежные насосы

Применение

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • Системы водоснабжения
 • полив
 • ирригация и орошение
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Макс. входное давление 6 бар
 • Макс. температура перекачиваемой среды от +5 °C до +35 °C
 • Макс. температура окружающей среды +40 °C
 • Макс. рабочее давление 10 бар
 • Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
 • Подключения с напорной стороны Rp 1
 • Подключения на стороне всасывания Rp 1 при MP3..; Rp 1¼ при MP6..
Wilo-RainSystem AF 150
RainSystem AF 150

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемным резервуаром и 2-мя самовсасывающими насосами

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками в многоквартирных домах и на небольших предприятиях для экономии питьевой воды.

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками в многоквартирных домах и на небольших предприятиях для экономии питьевой воды.

Технические характеристики

 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 41
 • Подключения:

  • Напорный трубопровод/напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  • Всасывающая сторона 2 x 1/4G 1
  • Подводящие патрубки R 1 ¼
  • Подсоединение для водослива DN 100

Wilo-RainSystem AF 400
RainSystem AF 400

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемными резервуарами и 2 нормальновсасывающими насосами

Применение

Система Hybrid-System для промышленного использования дождевой воды в сочетании с цистернами и баками и для экономии питьевой воды.

Особенности/преимущества продукта

Система Hybrid-System для промышленного использования дождевой воды в сочетании с цистернами и баками и для экономии питьевой воды.

Технические характеристики

 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 54
 • Подключения:

  • Напорный трубопровод/напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  • Впускная труба HT 50
  • Подсоединение для водослива DN 100

Wilo-RainSystem AF Basic
RainSystem AF Basic

Тип

Готовая к подключению установка для использования дождевой воды

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 42
 • Подключения:

  • напорный трубопровод /напорная сторона Rp 1
  • сторона всасывания R 1/G 1
  • пополнение питьевой воды R ¾
  • соединение для перелива DN 70

Wilo-RainSystem AF Comfort
RainSystem AF Comfort

Тип

Готовая к подключению установка для использования дождевой воды

Применение

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Особенности/преимущества продукта

Использование дождевой воды в сочетании с цистернами и баками с целью экономии питьевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Высота всасывания макс. 8 м
 • Рабочее давление макс. 8 бар
 • Класс защиты IP 42
 • Подключения:

  • напорный трубопровод /напорная сторона Rp 1
  • сторона всасывания R 1/G 1
  • пополнение питьевой воды R ¾
  • соединение для перелива DN 70

Wilo-Sub TWI 4-..-B
Sub TWI 4-..-B

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
 • Снабжение хозяйственной водой
 • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
 • Повышение давления
 • Снижение уровня воды
 • для перекачивания воды промышленного использования
 • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,1 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 350 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип

Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей

Применение

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив или откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Температура жидкости от +5° C до +35° C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Класс защиты IP 68
 • Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1
Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE
Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип

5" погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый

Применение

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Особенности/преимущества продукта

Погружные насосы

 • подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
 • ирригация, полив и откачивание жидкости
 • Системы водоснабжения
 • Использование дождевой воды

Технические характеристики

 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
 • Температура жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
 • Рабочее давление макс.10 бар
 • Вид защиты IP 68
 • Подключение с напорной стороны Rp 1¼
 • Подключение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 3
Sub TWU 3

Тип

Многоступенчатый погружной насос 3" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1
Wilo-Sub TWU 3 HS
Sub TWU 3 HS

Тип

Многоступенчатый погружной насос 3" с регулируемой частотой в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для подачи воды из частных скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

Погружной насос:

 • Напряжение питания:
  HS-E…: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц (подключение к сети переменного тока через частотный преобразователь)
  HS-I…: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц (непосредственное подключение к сети переменного тока)
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1

Частотный преобразователь для исполнения «HS-E…»:

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
 • Выход: 3~230 В/макс.140 Гц/макс. 2,2 кВт
 • Температура перекачиваемой среды: 3-50 °C
 • Макс. давление: 8 бар
 • Класс защиты: IP X5
 • Подсоединение: G 1¼
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump
Sub TWU 3 Plug & Pump

Тип

Установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте

Применение

Установка водоснабжения для

 • подачи воды из скважин, колодцев и цистерн,
 • для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

Установка водоснабжения для

 • подачи воды из скважин, колодцев и цистерн,
 • для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
 • Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой среды: 3-35 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 30/ч
 • Макс. глубина погружения: 150 м
 • Класс защиты: IP 58
 • Напорный патрубок: Rp 1
Wilo-Sub TWU 4
Sub TWU 4

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump
Sub TWU 4 Plug & Pump

Тип

Установка водоснабжения с погружным электродвигателем, системой управления и принадлежностями в комплекте

Применение

Установка водоснабжения для собственного водоснабжения в частном секторе

 • Подача воды для стиральных машин
 • Полив садовых участков
 • Перекачивание воды и заполнение водой
 • Водозаборные точки для хозяйственной воды

Особенности/преимущества продукта

Установка водоснабжения для собственного водоснабжения в частном секторе

 • Подача воды для стиральных машин
 • Полив садовых участков
 • Перекачивание воды и заполнение водой
 • Водозаборные точки для хозяйственной воды

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 4-...-GT
Sub TWU 4-...-GT

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Геотермические применения
 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Геотермические применения
 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼
Wilo-Sub TWU 4-QC
Sub TWU 4-QC

Тип

Многоступенчатый погружной насос 4" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Особенности/преимущества продукта

 • Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
 • Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
 • Повышение давления
 • Понижение уровня воды
 • Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

 • Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
 • Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
 • Режим работы в погруженном состоянии: S1
 • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
 • Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
 • Макс. содержание песка: 50 г/м3
 • Макс. количество пусков: 20/ч
 • Макс. глубина погружения: 200 м
 • Класс защиты: IP 68
 • Подсоединение для напорного патрубка: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Сообщить другим

WILO GEORGIA

T + 99532 2432724

F + 99532 2432724

წვიმის წყლის გამოყენება

Pioneering for You