გათბობა, კონდიცირება, გაგრილება

Сообщить другим

ჰელიოთერმული დანადგარები

მზის ენერგია საკმაოდ მძლავრია ჩვენს რეგიონში და რაც მთავარია უფასოა. იმ შემთხვევასი, თუ დანადგარის სისტემური კომპონენტები ეფექტურად არის შერჩეული, ჩვენი ტუმბოების სპეციალური ჰიდრვლუირი ნაწილით უზრუნველყოფს მაქსიმალურ წარმადობასა და ეფექტურობას მათი ჰელიოთერმულ დანადგარებში გამოყენების დროს.

 

გამოიყენეთ მაზის ენერგია

ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ენერგიის ალტერნატიული წყარო...? ბოლო კვლევებმა გვიჩვენეს ჰელიოთერმული სისტემეის ეკენომიურობა. კომპანია ვილოს მაღალი ეფექტურობის მქონე ტუმობებთან შეხამებით შესაძლებელია ელექტროენერგიით ეფრო ხანგძლივად მომარაგება.  

მზის უფასო ენერგია

შემოუშვით მზის სითბო თქვენს სახლში! მზის ენერგია უფასოა და საკმაოდ ეფექტურია საქართველოში, მაგრამ ეფექტურობა შესაძლერბელია იყოს მიღწეული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სისტემის ყველა კომპონენტი ერთმანეთთან შეთანმებულად მუშაობს. ვილოს საცირკულაციო ტუბმოები  სპეციალური ჰიდრავლიკით,  ჰელიოთერმულ სისტემებში გამოსაყენებლად უაღრესად ეფექტურია.

Wilo-Star-RS
Star-RS

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности

Применение

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Технические характеристики

 • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Вид защиты IP 44
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Star-STG
Star-STG

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности

Применение

первичне контуры солнечных и геотермальных установок.

Особенности/преимущества продукта

первичне контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики

 • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +120° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты IP44
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Stratos
Stratos

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
 • Допустимый диапазон температур от -10 °C до +110 °C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
 • Класс защиты IP X4D
 • Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Wilo-Yonos ECO...-BMS
Yonos ECO...-BMS

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,20
 • Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +110 °C (при температуре окружающей среды макс. +25 °C)
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60  Гц
 • Класс защиты IP 44
 • Резьбовое соединение Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Yonos MAXO
Yonos MAXO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
Wilo-Yonos PICO-STG
Yonos PICO-STG

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.

Применение

Первичные контуры солнечных и геотермальных установок

Особенности/преимущества продукта

Первичные контуры солнечных и геотермальных установок

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
 • Температура перекачиваемой жидкости от +15 °C до +95 °C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты IP X4 D
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Star-RS
Star-RS

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности

Применение

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Технические характеристики

 • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Вид защиты IP 44
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Star-STG
Star-STG

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности

Применение

первичне контуры солнечных и геотермальных установок.

Особенности/преимущества продукта

первичне контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики

 • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +120° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты IP44
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Stratos
Stratos

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
 • Допустимый диапазон температур от -10 °C до +110 °C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
 • Класс защиты IP X4D
 • Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Wilo-Stratos-D
Stratos-D

Тип

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,27
 • Допустимый диапазон температур от ‐-10° C до +110° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
 • Класс защиты IP X4D
 • Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Wilo-Yonos ECO...-BMS
Yonos ECO...-BMS

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,20
 • Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +110 °C (при температуре окружающей среды макс. +25 °C)
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60  Гц
 • Класс защиты IP 44
 • Резьбовое соединение Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Wilo-Yonos MAXO
Yonos MAXO

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
Wilo-Yonos MAXO-D
Yonos MAXO-D

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Особенности/преимущества продукта

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,27
 • Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +110° C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
 • Класс защиты IP X4D
 • Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
 • Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар)
Wilo-Yonos PICO-STG
Yonos PICO-STG

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.

Применение

Первичные контуры солнечных и геотермальных установок

Особенности/преимущества продукта

Первичные контуры солнечных и геотермальных установок

Технические характеристики

 • Индекс энергоэффективности (EEI) ≤ 0,23
 • Температура перекачиваемой жидкости от +15 °C до +95 °C
 • Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
 • Класс защиты IP X4 D
 • Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. рабочее давление 10 бар
Сообщить другим

WILO GEORGIA

T + 99532 2432724

F + 99532 2432724

ჰელიოთერმული დანადგარები

Pioneering for You